Allcall este o firma chineza noua care pana in acest moment a scos cateva device-uri atractive. Firma continua pe aceeasi linie si aduce noul Allcall Atom,...